LỜI THƯA NHÂN KỲ TÁI BẢN

Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa chư vị đạo hữu,
Kính thưa chư vị độc giả,
 
Tập sách LƯỢC GIẢI NHỮNG PHÁP SỐ CĂN BẢN do chúng tôi biên soạn, đã được Làng Cây Phong xuất bản từ 11 năm trước. Hồi đó, khi soạn sách này, chúng tôi chỉ nhắm vào một số độc giả bạn đạo giới hạn, nên chỉ soạn ngắn gọn; nhưng sau khi quyển sách ra đời, thì nó đã được phổ biến thật rộng rãi trong mọi giới độc giả.
Riêng chư Tôn Đức Tăng Ni thì vừa tán thưởng, vừa nhắc nhở soạn giả rằng: “Khi nào tái bản thì nên bổ túc cho đầy đủ hơn, để phổ biến rộng rãi hơn.”
Sách đã phát hành hết từ lâu, rất nhiều quí vị Phật tử và thiện hữu tri thức đã yêu cầu cho tái bản; nhưng thời gian qua chúng tôi còn quá bận với những soạn phẩm khác, nên việc tái bản đành phải chậm lại, mãi đến hôm nay mới thực hiện được. Lần tái bản này, chúng tôi cố gắng sửa chữa những điều cần thiết, và soạn thêm những pháp số mới để bổ túc cho quyển sách được đầy đủ hơn; nhưng dù sao thì cũng chỉ tự mình tạm cho là “đủ”, chứ sự thật thì chẳng biết bao nhiêu mới là đủ!
Chúng tôi xin chân thành tri ân chư Tôn Đức Tăng Ni và chư vị Phật tử đã quan tâm và khích lệ, khiến chúng tôi luôn luôn tinh tấn trong Phật sự.
             Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo tác đại chứng minh                                                                                              Kính cẩn
                                                          Hạnh Cơ - Tịnh Kiên
                                    Miền Tây Gia-nã-đại, mùa An-cư PL. 2551 (2007)
 
Cư sĩ Hạnh Cơ biên soạn, đánh máy,
và trình bày trang sách
Nữ cư sĩ Tịnh Kiên đọc và sửa chữa bản thảo
Làng Cây Phong in lần thứ nhất, Montreal, 1996
Ban Bảo Trợ Phiên dịch Pháp Tạng Việt Nam
in lần thứ hai, California, 2008
(có sửa chữa và bổ túc)
Ban Phiên Dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam
in lần thứ ba, Nha Trang, Việt Nam, 2009