Lời ngỏ

              Trang nhà PHÁP TẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM được thành lập

nhằm ba mục tiêu:

1- Phổ biến các hoạt động của Ban Phiên Dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam và Ban Bảo Trợ Phiên Dịch Pháp Tạng Việt Nam;

2- Vận động, hỗ trợ các công trình phiên dịch, tập thành và xuất bản Đại Tạng Kinh Việt Nam;

3- Phổ biến kinh điển và văn học Phật giáo nói chung đă được chuyển dịch sang tiếng Việt.

Với mục tiêu thứ nhất, Trang nhà Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam phổ biến các dịch phẩm đă được hoàn tất của Ban Phiên Dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam cũng như phổ biến các hoạt động của Ban Bảo Trợ Phiên Dịch Pháp Tạng Việt Nam.

Được thành lập trong mùa Phật Đản 2546 (2002) tại Nha-trang (Việt-nam), nhằm đóng góp vào nỗ lực chung để hoàn thành Ba Tạng Thánh Điển bằng tiếng Việt, đồng thời làm phong phú nền văn học và văn hóa của dân tộc, Ban Phiên Dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam do Hòa Thượng Thích Đỗng Minh sáng lập và chủ trì (với con số thành viên lúc khởi đầu là 14 vị, nay đă lên đến 59 vị gồm cả tăng, ni và cư sĩ), hiện đang thực hiện công trình phiên dịch từ Hán văn sang Việt văn, bao gồm các loại điển tịch và theo thứ tự như sau:

Bộ Duyên Khởi Luật Tạng;

Bộ Giáo Khoa Phật Học;

Bộ Hiện Đại Phật Giáo Học Thuật Tùng San;

Bộ Thái Hư Toàn Thư;

Bộ Ấn Thuận Toàn Thư

Ngoài ra, cũng có những dịch phẩm từ nguyên tác Anh ngữ.

Được biết, từ năm 1992, cùng với các bậc tôn túc thiện tri thức mang hoài băo thực hiện Đại Tạng Kinh Việt Nam, Hòa Thượng Thích Đỗng Minh đă quy tụ được vài chục vị gồm tăng ni, cư sĩ hữu tâm và có khả năng, nhận dịch 20 tập trong Tạng Đại Chánh Tân Tu, mỗi tập khoảng 1.000 trang, mỗi trang trên dưới 1.500 chữ. Sau gần 10 năm, công trình to lớn này đă được hoàn tất giữa năm 2001, và tất cả những dịch phẩm này đă được gởi vào Pháp-bảo viện ở Sài-gọ̀n để chờ sắp xếp ấn hành. Nhưng măi cho đến nay, việc ấn hành vẫn chưa thực hiện được. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy việc thành lập Ban Phiên Dịch Pháp Tạng Việt Nam, để khỏi bị động trong việc tổ chức và điều hành.

Nhằm tạo thuận duyên cho công trình phiên dịch do Hòa Thượng Thích Đỗng Minh khởi xướng và chỉ đạo, cũng trong mùa Phật Đản 2546 (2002), Ban Bảo Trợ Phiên Dịch Pháp Tạng Việt Nam đă được thành lập tại Hoa-kỳ để vận động tài chánh. Trong suốt ba năm qua, nhờ sự hoan hỉ quan tâm và nhiệt tình ủng hộ về mọi phương diện, nhất là về mặt tài chánh, của chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử Việt-nam ở hải ngoại, Phật sự phiên dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam được tiến hành tốt đẹp cả phẩm lẫn lượng. 

Với mục tiêu thứ hai, Trang nhà Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam phổ biến các tài liệu, sưu khảo, biên khảo liên quan đến lịch sử hình thành và phát triển Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo từ khởi thủy đến nay trên thế giới, nhằm phát khởi phong trào nghiên cứu, tìm hiểu và hỗ trợ công trình phiên dịch, tập thành và xuất bản Đại Tạng Kinh tiếng Việt. Lịch sử du nhập và truyền thừa Phật giáo ở Việt-nam cũng đă lâu dài, nếu không hơn thì cũng không kém các quốc gia hiện đang có Đại Tạng Kinh với ngôn ngữ riêng của nước họ. Nhưng măi cho đến nay chúng ta vẫn chưa có Đại Tạng Kinh tiếng Việt.Điều này không chỉ là một điều đáng buồn, mà còn là một thiệt thòi cho Tăng Ni và Phật tử Việt-nam, cũng như cho những người Việt-nam muốn tìm hiểu, nghiên cứu tường tận kinh điển Phật giáo. Cũng thiệt thòi cho ngôn ngữ và văn học Việt-nam, vì lịch sử đă cho thấy các công trình phiên dịch kinh điển Phật giáo đă làm phong phú ngôn ngữ và văn học của các quốc gia như Trung-hoa, Tây-tạng, Nhật-bản, Đại-hàn v.v… Hơn nữa, thành tựu được công tác trên, chúng ta trên thì đền đáp công ơn sâu dày của Đấng Từ Phụ, dưới thì lợi lạc lâu đời cho các thế hệ ngày nay lẫn mai sau. 

Với mục tiêu thứ ba, Trang nhà Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam không phải như một “tàng kinh các” của thời xưa, mà là một thư viện Phật giáo Việt-nam thời hiện đại trong mỗi gia đình. Với kỹ thuật nối kết của Internet, Trang nhà Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam có khả năng phổ biến những kinh, luật, luận, cũng như những khảo cứu, luận giải bằng tiếng Việt, để lời dạy của Đức Phật được truyền bá đến khắp nơi, giúp cho Phật tử Việt-nam được thấm nhuần Pháp nhũ, tạo được một cuộc sống an lạc, giải thoát. 

Kính mong nhận được sự chỉ giáo, góp ý và giúp đỡ của chư Tôn Đức Tăng Ni, quý vị Thiện Tri Thức Phật Tử và toàn thể quý độc giả, để nội dung và hình thức của Trang nhà Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam ngày càng hoàn chỉnh, phong phú.  

           Miền Tây châu Bắc-Mỹ, mùa Phật Đản 2549 (2005)

Ban Biên Tập Trang nhà Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam