Thư viện sách

LỜI BẠT

Trước đây khoảng 40 năm, trong báo “Văn Hóa Á Châu”, tôi nhớ cụ Nguyễn Đăng Thục có viết một bài nói về sự nghiệp phiên dịch của ngài Huyền Trang. Trong đó, cụ cho biết hội đồng phiên dịch gồm cả ngàn người. Sau đó, tôi đọc trong báo Tàu thấy hội đồng phiên dịch của ngài La-thập có đến 3.000 vị. Thật sự tôi khiếp đảm! Tôi nghĩ: Việt Nam mình không cách nào tổ chức được quy mô như thế. Tôi buồn! Do đó, tôi không dám nghĩ đến chuyện phiên dịch. Nhưng mấy chục năm gần đây, tôi thấy các ngài của mình “đơn thân độc mã” cũng dịch được. Tôi bắt đầu nghĩ đến câu “Bỉ ký trượng phu…”.
            Năm 1992, theo lời yêu cầu của thầy Tịnh Hạnh (Đài Loan) tôi vân tập vài chục anh em tương đối có chút khả năng như tôi, nhận dịch 20 tập trong Tạng Đại Chánh, mỗi tập khoảng 1.000 trang, mỗi trang trên dưới 1.500 chữ. Chúng tôi dịch đến giữa năm 2001 là xong. Cuối năm 2001, quý Tăng Ni sinh của tỉnh Khánh Hòa tốt nghiệp Cao cấp Phật Học và Hán-Nôm nâng cao được 14 vị, tôi nghĩ đến việc động viên và hướng dẫn họ dịch thuật, vì đây là vấn đề hàng đầu của Tăng Ni Việt Nam. Sau khi trao đổi với 14 Tăng Ni nói trên, tôi tự nguyện đứng ra thành lập Ban phiên dịch. Việc làm này trong tình Pháp hữu, tôi có thảo bàn với thầy Tuệ Sỹ trước khi bắt tay. Thầy Tuệ Sỹ cũng cho tôi biết là thầy đang dịch Tạng Thanh văn.
            Sau khi thành lập Ban phiên dịch độ một tháng thì quý Tăng Ni xin gia nhập lên đến 25 vị, và hiện nay – sau 4 tháng lên đến 37 vị.
            “Vạn sự khởi đầu nan”, sau 4 tháng bắt tay vào việc, có những vấn đề phát hiện mà theo khả năng của chúng tôi khó giải quyết được. Chúng tôi xin mạo muội ghi vào đây để quý Tôn đức Tăng Ni cùng quý Pháp hữu, Phật tử mười phương tiếp tay và thông cảm:
            1. Tịnh tài cúng dường quý Dịch giả và chi phí trong công việc dịch thuật, đầu tiên dự trù trong phạm vi 14 vị, nay lên đến 37 vị là vấn đề nan giải. Chúng tôi xin kêu cứu chư Tôn đức cùng quý Phật tử mười phương hoan hỷ, tiếp tay yểm trợ cho Phật sự truyền thừa đạo pháp này vượt qua trở ngại.
            Vậy, xin chư Tôn đức Tăng Ni cùng mười phương thiện tín Phật tử, vị nào hoan hỷ góp tịnh tài vào Phật sự phiên dịch này, thì:
            - Tại Việt Nam: liên lạc với Thầy Thích Minh Thông, chùa Long Sơn, số 20 đường 23 tháng 10, Thành phố Nha Trang (Khánh Hòa). Điện thoại số: 823158.
            - Tại Hải Ngoại: liên lạc với Cư sĩ Quảng Thành, địa chỉ : 22232 Roscoe Blvd - Canoga Park, CA. 91304 – USA. Điện thoại số: 818 8882108, hoặc Fax: 818 8880815.
            Công đức vô lượng!
            Thưa quý vị, chúng tôi trộm nghĩ: “Nếu vấn đề tịnh tài không giải quyết được – nghĩa là không có thêm – thì dựa vào số ngân khoản hiện có, chúng tôi phân phối mỗi Dịch giả mỗi tháng dịch độ vài ngàn chữ để kết duyên với Pháp bảo, rồi sẽ hạ hồi phân giải”. Đồng thời chúng tôi cũng xin thưa: “Đây là việc làm chung của hàng con Phật chúng ta. Chúng ta cùng nhau tổ chức để làm là điều hợp lý, nhưng chúng tôi nhận thấy hầu hết quý Tôn đức đang bận lo nhiều Phật sự khác. Riêng chúng tôi, nay đã 76 tuổi, sau 55 năm dạy các Phật học viện, đặc biệt là Phật học viện Trung phần tại Hải Đức Nha Trang, mấy năm nay không đứng lớp, mà tự thấy còn một sức khỏe và một chút tinh thần minh mẫn nên tự nguyện đứng ra tổ chức để quý Tăng Ni sinh làm vậy thôi. Chắc chắn là có lắm điều sai sót, xin chư Tôn đức hoan hỷ góp ý (theo địa chỉ trên) để chúng tôi kịp thời sửa chữa.
            2. Phật giáo là một môn nặng về Triết học và Tâm lý học, do đó nội dung của nó chứa đựng cả một rừng thuật ngữ chuyên môn, chúng tôi không thể dịch hết được. Vậy, quý độc giả nào cần hiểu rõ cụ thể từng thuật ngữ thì xin tra cứu nơi tự điển Phật học. Mong quý vị thông cảm.
            3. Vấn đề thứ tự, chúng tôi tạm thời sắp xếp 10 tập đầu dành cho Duyên Khởi Luật Tạng, 10 tập kế tiếp là bộ Giáo Khoa Phật Học và các bài giảng, 100 tập tiếp theo dành cho bộ Hiện Đại Phật giáo Học Thuật Tùng San, kế tiếp là bộ Thái Hư Toàn Thư và bộ Ấn Thuận. cuối cùng là những sách giáo lý chuyển ngữ từ Anh văn.
            4. Vấn đề in ấn: Sau khi dịch xong mỗi tập, với phương tiện hiện có trong kế hoạch, chúng tôi cho photocopy 40 bản để cung trí vào Thư viện, gửi qua Ban Bảo trợ và biếu mỗi Dịch giả một bản để lưu giữ. Nếu phương tiện có được, chúng tôi sẽ photocopy thêm để cúng dường các Tổ đình và các trường Phật học cùng các Tỉnh Giáo hội trên toàn quốc., như tập 4 vừa rồi (Tập này ra đầu tiên, nhưng mang số 4 vì theo thứ tự của Luật tạng).
            5. Tại sao gọi là “Cảo bản”? Sau khi tập 4 – mà là tập đầu tiên – ra mắt quý độc giả, có một số quý Tôn đức gọi điện hỏi chúng tôi: “Tại sao việc làm có vẻ tương đối quy mô như vậy mà gọi là “Cảo bản”? (Vì trong Lời phi lộ tôi có dùng từ “cảo bản” để mệnh danh cho những dịch phẩm của chúng tôi). Tôi đã trả lời với quý Tôn đức đó, là: “Tôi muốn khiêm tốn dùng như thế, chứ bằng không thì vấp phải tình trạng như bản dịch kinh Trường A-hàm trong Đại Tạng Kinh Việt Nam, xuất bản năm 1991. Trong kinh số 1, mang tên Sơ Đại Bổn Duyên chỉ có 70 trang mà có đến 25 chỗ sai sót (Điều này tôi đã thông báo đến Hòa thượng Thích Minh Châu và Hội đồng chỉ đạo phiên dịch và ấn hành ngay từ đầu tháng, sau khi phát hành, mà cho đến nay ‘2002’ – chưa thấy bản đính chính những chỗ sai sót đó).
            Hơn nữa, thực tế Phật giáo Trung Quốc, một dịch phẩm từ khi bắt đầu cho đến khi hoàn thành, trải qua 9 công đoạn (tức 9 khâu), chúng tôi cố gắng cũng đến khâu thứ 7 mà thôi, làm sao không gọi là Cảo bản? Sự thực sao mình cứ nói vậy để hậu thế khỏi phê phán lôi thôi.
            Trên đây là những lời bộc bạch của chúng tôi. Kính mong quý vị chứng tri.
                                                            THÍCH ĐỖNG MINH

 

BAN PHIÊN DỊCH

PHÁP TẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Chùa Long Sơn
20, đường 23 Tháng 10
NHA-TRANG – VIỆT NAM
 
HT. THÍCH ĐỖNG MINH
Trưởng ban, sáng lập Ban phiên dịch
Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam
- Cố vấn Trưởng ban: HT. Thích Phước Sơn
- Trưởng ban: TT. Thích Minh Thông
- Ban điều hành: HT. Thích Phước Sơn, TT. Thích Minh Thông, Huệ Đắc, Tâm Nhãn.
- Thư ký: Giác Tuệ
- Thành viên: HT. Thích Phước Sơn, TT. Thích Minh Thông, Nguyên Hiền, Huệ Đắc, Nhật Hiếu, Đồng Thuận, Nguyên Xuân, Quảng Hạnh, Tâm Tịnh, Tâm Nhãn, Nguyên An, Minh Chánh, Tâm Tôn, Tâm Pháp, Nguyên Trang, Hoằng Trí, Nguyên Tâm, Đạo Luận, Hạnh Minh.
Thích Nữ Tịnh Nguyên, Diệu Châu, Diệu Nhàn, Thuần Hạnh, Thuần Nhã, Thông Tường, Thông Nhàn, Huệ Phúc, Trung Trí, Trung Định, Thuần Tâm.
Cư sĩ Thiện Đức, Tuệ Khai, Giác Tuệ, Hạnh Cơ, Phước Thắng, Tịnh Minh, Thiện Huệ, Hoàng Minh.