LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Tác giả: Thích Ấn Thuận

Nhóm biên dịch: Thích Quảng Độ - Nguyễn Văn Phát - Nguyễn Đức Sâm

Cuốn Phật pháp khái luận gồm 20 chương này do Pháp sư Ấn Thuận tập hợp những bài giảng về Kinh A hàm tại Viện Giáo lý Hán Tạng Bắc Bồi năm 1943, và tại Hạ Đảo năm 1948 rồi sắp xếp chỉnh lý lại mà thành.
Cuốn sách đã trình bày một cách có hệ thống về một số vấn đề lý luận cơ bản của Phật giáo như: lý luận Trung đạo duyên khởi, về nghiệp lực luân hồi của hữu tình, về giới định tuệ, về chính giác giải thoát, về tâm lý học Phật giáo, và mối quan hệ mật thiết giữa Phật giáo và nhân sinh v.v.... Trên cơ sở lý luận của Kinh A-hàm và bộ Trung quán của Ngài Long Thọ, lại bám chắc vào nguyên tắc “Tứ Y” (Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, y trí bất y thức) để tìm tòi suy nghĩ, nên có nhiều kiến giải sâu sắc, mới mẻ, độc đáo, và hợp lý về Phật pháp.
Chính vì vậy cuốn sách đã được giới tu hành và nghiên cứu Phật học Việt Nam quan tâm, đánh giá cao, đã được Hòa thượng Thích Trí Độ, Hòa thượng Thích Đức Nhuận, bác sĩ Lê Đình Thám và các vị khác trong Ban Lãnh đạo trường Tu học Phật pháp Trung ương Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam dùng làm tài liệu cơ sở để biên soạn giáo trình giảng dạy của nhà trường từ những năm 1969 – 1970.
Hiện nay việc nghiên cứu về triết học Đông phương nói chung và về triết học Phật giáo nói riêng đang được nhiều khoa, nhiều bộ môn ở các trường đại học, trường lý luận và nhiều viện nghiên cứu quan tâm, nhưng tài liệu tham khảo còn quá ít ỏi.
Để phục vụ nhu cầu nghiên cứu giảng dạy đó, bước đầu, chúng tôi cho ấn hành cuốn sách Phật pháp khái luận này với tính chất là một tài liệu tham khảo cần thiết và bổ ích.
Phật giáo là một tôn giáo, một khoa học với hệ thống lý luận cao siêu, sâu sắc, vì vậy việc dịch thuật không tránh khỏi những sai sót, rất mong các bậc thiện trí thức xa gần hỷ xả lượng thứ và nhiệt thành chỉ giáo.
 
                            NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC VÀ GDCN