BAN PHIÊN DỊCH PHÁP TẠNG PHẬT GIÁO VIỆT NAM
CHÙA LONG SƠN

Địa chỉ: 20, đường 23/10, Tp. Nha Trang - Việt Nam

Điện thoại: +84 (058) 3817303, +84 (0)905202607

Email: phaptangpgvn@gmail.com | Website: www.phaptangpgvn.net

error