Phật pháp căn bản

 • Kinh

  Kinh "Phật dạy vua Ưu-điền dùng chánh pháp trị nước"

  Dẫn nhập: “Cách ngôn Trung Hoa có câu: ‘Tĩnh tọa thường tư kỷ quá, nhàn đàm mạc thuyết tha phi’, khi ngồi một mình vắng vẻ, hãy thường xuyên...

 • Ngũ Mẫu Tử Kinh

  Ngũ Mẫu Tử Kinh

  GIỚI THIỆU KINH   Dẫn nhập “Một vật sinh ra, cái gì đích thân cho nó cường lực, đó gọi là Nhân; cái gì thêm thắt nhược lực vào thì gọi...

 • Nữ Thính Kinh

  Nữ Thính Kinh

  GIỚI THIỆU KINH Kinh “Phật nói về bé gái trong bụng nghe pháp”   Dẫn Nhập: Đạo Phật ra đời không phải vì đạo Phật, mà...