Phật pháp căn bản

 • Nàng Lại-đề xấu xí, con gái vua Ba-tư-nặc

  Nàng Lại-đề xấu xí, con gái vua Ba-tư-nặc

  GIỚI THIỆU KINH   Dẫn nhập: “Chuyến xe luân lạc chở người truân chuyên chỉ dừng lại khi người bạc mệnh bằng lòng nhận phận”....

 • Quỷ tử mẫu mất con

  Quỷ tử mẫu mất con

  GIỚI THIỆU KINH   Dẫn nhập: Mấy ngày liền trong thành Xá-vệ phủ màu tang tóc, nhân dân kinh tởm lo sợ, một ngày trôi qua là có một...

 • Kinh ví dụ về con kiến

  Kinh ví dụ về con kiến

  GIỚI THIỆU KINH Dẫn nhập:  Khi thân thể tiều tụy chỉ còn da bọc xương, những khổ thọ chết người đều đã trải qua, nhưng tâm vẫn...