Phật pháp căn bản

 • Kinh Tăng-Gìa-La-Sát Sở Tập

  Kinh Tăng-Gìa-La-Sát Sở Tập

  GIỚI THIỆU KINH KINH TĂNG-GIÀ-LA-SÁT SỞ TẬP   Dẫn nhập: Trong Hán tạng, kinh Tăng-già-la-sát sở tập (kinh do ngài Tăng-già-la-sát...

 • TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO NHÂN GIAN

  TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO NHÂN GIAN

  Tác giả : Tuệ Sỹ

    Đối với những người mà cuộc đời của họ đã được bố trí một cách mạch lạc và hợp lý, chưa có một biến tượng nào xảy ra làm gợn...

 • VĂN-THÙ THĂM BỊNH

  VĂN-THÙ THĂM BỊNH

  Tác giả : Tuệ Sỹ

      I. NGÔN NGỮ VÀ BIỂU TƯỢNG   1. THỰC TẠI VÔ NGÔN   Không phải chỉ riêng thực tại được mô tả trong...