Phật pháp căn bản

 • Tỳ-Kheo Sa-La-Na

  Tỳ-Kheo Sa-La-Na

  GIỚI THIỆU KINH Dẫn nhập: Dân tộc nào cũng có những lịch sử chiến tranh khốc hại và bất hạnh, quá khứ đã đi qua nhưng lật lại trang sử...

 • Kinh Đại Phương Quảng Thập Luận…

  Kinh Đại Phương Quảng Thập Luận…

  GIỚI THIỆU KINH   KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG THẬP LUÂN… DẪN NHẬP: Theo truyền thống văn hóa Phật giáo Bắc tông, ở các chùa viện...

 • Kinh Ngài Ma-ha Ca-Diếp Độ Bà Lão Nghèo

  Kinh Ngài Ma-ha Ca-Diếp Độ Bà Lão Nghèo

  GIỚI THIỆU KINH Dẫn nhập: Tôi có người bạn thân tại gia, thân mẫu bạn ấy tuổi đời gần tám mươi, nhưng nhìn dáng vẻ của bác thấy rất...