Phật pháp căn bản

 • Bản kinh “Bà-la-môn mất con, thương nhớ không nguôi”

  Bản kinh “Bà-la-môn mất con, thương nhớ không nguôi”

  GIỚI THIỆU KINH Dẫn nhập: “…từ bao đời kiếp, chúng ta đã đổ nước mắt vì người thân quá nhiều: hãy để mình và người thân đừng...

 • Thập Lực Ca-diếp

  Thập Lực Ca-diếp

  GIỚI THIỆU KINH Dẫn nhập: Khi Hòa thượng Đỗng Minh còn sinh tiền, có lần Ôn kể: Thầy Minh Phát đi thăm một bác Phật tử bệnh nặng, thầy...

 • Tỳ-Kheo Sa-La-Na

  Tỳ-Kheo Sa-La-Na

  GIỚI THIỆU KINH Dẫn nhập: Dân tộc nào cũng có những lịch sử chiến tranh khốc hại và bất hạnh, quá khứ đã đi qua nhưng lật lại trang sử...