Phật pháp căn bản

 • Kinh ví dụ về con kiến

  Kinh ví dụ về con kiến

  GIỚI THIỆU KINH Dẫn nhập:  Khi thân thể tiều tụy chỉ còn da bọc xương, những khổ thọ chết người đều đã trải qua, nhưng tâm vẫn...

 • Bản kinh “Bà-la-môn mất con, thương nhớ không nguôi”

  Bản kinh “Bà-la-môn mất con, thương nhớ không nguôi”

  GIỚI THIỆU KINH Dẫn nhập: “…từ bao đời kiếp, chúng ta đã đổ nước mắt vì người thân quá nhiều: hãy để mình và người thân đừng...

 • Thập Lực Ca-diếp

  Thập Lực Ca-diếp

  GIỚI THIỆU KINH Dẫn nhập: Khi Hòa thượng Đỗng Minh còn sinh tiền, có lần Ôn kể: Thầy Minh Phát đi thăm một bác Phật tử bệnh nặng, thầy...