Phật pháp căn bản

 • VĂN-THÙ THĂM BỊNH

  VĂN-THÙ THĂM BỊNH

  Tác giả : Tuệ Sỹ

      I. NGÔN NGỮ VÀ BIỂU TƯỢNG   1. THỰC TẠI VÔ NGÔN   Không phải chỉ riêng thực tại được mô tả trong...

 • VẤN ĐỀ DỊ THỤC VÀ THUYẾT DI TRUYỀN

  VẤN ĐỀ DỊ THỤC VÀ THUYẾT DI TRUYỀN

  Tác giả : Tuệ Sỹ

    (Chân dị thục và dị thục sinh)   I   Trong các bộ phái và trong Nguyên thủy, nói chung là các bộ phái trước Duy thức...

 • KHÔNG DIỆT, KHÔNG SINH

  KHÔNG DIỆT, KHÔNG SINH

  Tác giả : M. N. Tuyên

    “Dòng đời in dấu chân chim, sinh diệt đầy vơi trong mắt tuệ; Đỉnh tháp ửng hồng nắng quái, sắc không lấp lánh động sương...